Thematisch werken

Thematisch werken is prettige manier om kinderen op een andere manier te laten leren en ontwikkelen.

Zo werken we onder andere met VierKeerWijzer, waarin verschillende manieren van leren aan bod komen. Het is belangrijk dat een kind de wereld om zich heen leert kennen. De wereld dicht bij huis, maar ook de wereld veraf. De wereld zoals die nu is en de wereld vanuit het verleden. Het gaat niet alleen om feitenkennis maar ook om begrip, inzicht en een kritische kijk. Het vakgebied omvat de kennisgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, gezond gedrag, maatschappelijke verhoudingen en geestelijke stromingen. Een aantal kennisgebieden geven we binnen een methode, andere gebieden zijn in projecten verweven.

We werken met de vakken wereldverkenning, geschiedenis en aardrijkskunde volgens het concept ‘VierKeerWijzer’. Bij dit concept staat het principe van Meervoudige Intelligentie (MI) centraal. Binnen een bepaald project krijgen de kinderen de keuze uit verschillende opdrachten waarbij ieder kind zelf een strategie mag kiezen die bij zichzelf past! Tijdens deze opdrachten leren de kinderen omgaan met naslagwerken en leren ze de basisbegrippen.

Via opdrachten, werkstukken en het werken met materialen maken kinderen zich de stof eigen. De kinderen leren verschillende presentatietechnieken zodat ze aan het eind van het project hun gemaakte werk aan de rest van de groep kunnen presenteren.

Behalve de thema’s uit VierKeerWijzer, waarbij ook regelmatig excursies plaatsvinden, zijn er op school andere twee thema’s waar we gedurende het jaar schoolbreed aan werken.

  • Wij gaan op expeditie.
  • Je bent sterker dan je denkt.
  • Brandweerweek

Deze thema’s worden in alle klassen behandeld aan de hand van de Wereldoriëntatievakken en taal. Deze thema’s hebben een schoolbrede opening en afsluiting.