Berenhuis

De Kleine Beer vormt sinds 2015 samen met haar kernpartners een Kindcentrum. Zo is het mogelijk dat ouders op één plaats alle faciliteiten kunnen vinden. De Kleine Beer en Kinderopvang Berenhuis werken samen in dit cluster en bieden een totaalpakket aan voor kinderen vanaf 0 jaar tot het einde van de basisschool: kinderopvang (0-4 jaar), peuteropvang (2-4 jaar) en de buitenschoolse opvang (4-13 jaar). Er vindt overleg en uitwisseling plaats.

We vinden elkaar op allerlei gebieden:

  • Overdracht van 3+ kinderen naar de basisschool
  • Peuter-kleutercontact tussen 3+ kinderen en kleuters
  • Expertise-deling tussen de professionals
  • Vieringen die we gezamenlijk organiseren
  • Klankbordgroep bestaande uit medewerkers van elke organisatie
  • Gezamenlijke pedagogische visie

Samen zorgen we voor een veilige, doorgaande ontwikkellijn voor alle kinderen, zodat ieder kind met de juiste bagage de wereld kan ontdekken.

Stichting Kinderopvang Berenhuis is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk.

Kinderdagverblijf Berenhuis
073-503 33 02
info@berenhuis.nl
https://www.berenhuis.nl/