Klachten

Interne vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen:
Marjon van Pinxteren – m.vanpinxteren@dekleinebeer.nl

De externe vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen: GGD Hart voor Brabant

Stroomm hanteert de klachtenregeling van Onderwijsgeschillen. Voor alle commissies en informatie over geschillen, klachten en mediation in het onderwijs verwijzen wij door naar de website van Onderwijsgeschillen, voor ouder/verzorger, medewerker van de school, bestuurslid of lid van een medezeggenschapsorgaan.

Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert.

Kwaliteit, transparantie en professionaliteit staan centraal. Alle scholen kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen, of ze nu openbaar, protestants, katholiek of islamitisch zijn.