Partners

De Kleine Beer werkt samen met verschillende lokale en regionale partners.

Stichting Kinderopvang Berenhuis
De Kleine Beer vormt sinds 2015 samen met haar kernpartners een Kindcentrum.

Zo is het mogelijk dat ouders op één plaats alle faciliteiten kunnen vinden. De Kleine Beer en Kinderopvang Berenhuis werken samen in dit cluster en bieden een totaalpakket aan voor kinderen vanaf 0 jaar tot het einde van de basisschool. Er vindt overleg en uitwisseling plaats, de samenwerking is in onze visie dan ook meer dan werken vanuit één locatie. Er is een doorlopende ontwikkeling waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars deskundigheid. Daarnaast wordt gewerkt aan gezamenlijke projecten waarbij het hele cluster met hetzelfde project bezig is. Denk hierbij aan thema’s als de Kinderboekenweek, Sinterklaas, einde schooljaar en cultuur.

Stichting Kinderopvang Berenhuis
073-503 33 02
info@berenhuis.nl / www.berenhuis.nl

Bint Welzijn
Bint voor welzijn & ondersteuning is de brede welzijnsinstelling voor de gemeente Sint-Michielsgestel. De stichting stimuleert inwoners hun talenten in te zetten voor medeburgers en heeft extra aandacht voor kwetsbare groepen. De sociaal werkers van Bint zijn te vinden bij mensen thuis, in de gemeenschapshuizen, scholen, bij verenigingen, bij jongeren op straat of in het jongerencentrum. Zij stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven en het wijkgericht werken.

Bint biedt onderdak aan: Jongerenwerk, Buurtsportwerk, Ouderenondersteuning, Mantelzorgondersteuning, Opbouwwerk, Cursussen, Vrijwilligerswerk en Nieuwe Nederlanders.

Bint voor welzijn & ondersteuning
Meanderplein 3a
5271 GC Sint-Michielsgestel
073-551 54 32
info@bintwelzijn.nl
https://www.bintwelzijn.nl/

Plaza Cultura
Plaza Cultura is de onafhankelijke bemiddelaar die een brug slaat tussen het onderwijsveld en de culturele sector in de gemeente Vught en Sint-Michielsgestel. We zijn het vanzelfsprekend aanspreekpunt voor alle kennis over en inzicht in cultuureducatie binnenschools en de mogelijkheden daarvoor in de culturele omgeving van Vught en Sint-Michielsgestel. Plaza Cultura werkt aan de uitvoering van hun passie: leerlingen een kunstzinnige ontwikkeling meegeven. Daarin zijn staan deze kernwaarden centraal: onafhankelijkheid, creativiteit, inspiratie en dienstbaarheid.

Lees meer: www.plazecultura.nl

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Meierij
Hervensebaan 9
5232 JL ’s-Hertogenbosch
073-851 13 00
secretariaat@demeierij-po.nl
www.demeierij-po.nl

Kentalis
Postbus 7
5270 BA  Sint-Michielsgestel
0800- 53 68 25 47
info@kentalis.nl
www.kentalis.nl

Inspectie van Onderwijs
0800-80 51
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl