De OR

De ouderraad is een groep betrokken ouders die allerlei extra zaken, die buiten het feitelijke taakgebied van de school vallen, mede mogelijk maakt. Op De Kleine Beer wordt de OR veelvuldig ingezet bij activiteiten. Samen met het team worden activiteiten rondom Carnaval, Sinterklaas, Pasen, Kerst, ateliers, etc. georganiseerd en vormgegeven. Mede omdat veel van deze activiteiten alleen te realiseren zijn met behulp van ouders (van buiten de OR) stimuleert de OR ook de ouderbetrokkenheid.

Al deze extra activiteiten kosten geld. De vrijwillige ouderbijdrage wordt hiervoor aangewend. Daarnaast zorgt de ouderraad ook voor de inning van de gelden voor de schoolreizen. Om te kunnen laten zien waar de ouderbijdrage aan besteed wordt maakt de ouderraad aan het begin van het schooljaar een begroting. Deze begroting is ter inzage voor iedere ouder bij de directie van de school. De ouderraad van onze school is te bereiken via het emailadres: directie@dekleinebeer.nl.