Leerlingenraad

Met een leerlingenraad willen we de betrokkenheid bij de leerlingen van onze school bevorderen. Eigenlijk is het veel breder, namelijk actief burgerschap. Actief burgerschap is het nemen van verantwoordelijkheid, maar ook het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je namens anderen spreekt en handelt.

Met een leerlingenraad laten we de leerlingen omgaan met dit principe en leren we ze om hiermee om te gaan. Ze leren wat democratie is, ze leren hun mening en die van de klas te verwoorden, ze leren om na een overleg feedback te geven. Op deze manier oefenen we sociale vaardigheden in de praktijk. Het gaat om samenwerken en zelfstandigheid!

Op De Kleine Beer participeren kinderen van groep 4 t/m 8 in een jaarlijks wisselende leerlingenraad. Zij vergaderen 4 keer per jaar.