AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving per 25 mei 2018. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en deze worden niet zomaar aan anderen verstrekt. Hiervoor moet eerst toestemming worden verleend. Over onze leerlingen zijn gegevens op school aanwezig. Gegevens worden niet zonder toestemming verstrekt aan bedrijven, verenigingen of andere instellingen die geen directe connecties hebben met het onderwijs. Met organisaties die leerlingengegevens verwerken zijn, of worden, bewerkersovereenkomsten gesloten.

De dossiers van de kinderen worden nooit gedeeld met anderen zonder directe schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers. Vijf jaar na het verlaten van de school worden de dossiers vernietigd. Wij verspreiden geen leerling- en adressenlijsten meer aan het begin van het schooljaar i.v.m. de wet op privacy. Op school wordt door leerkrachten regelmatig foto’s of filmpjes gemaakt van activiteiten. We vragen u dringend geen foto’s/filmpjes te maken van schoolactiviteiten. Het beeldmateriaal wordt door de leerkracht gedeeld via de Parro-app.

Alle ouders hebben schriftelijk toestemming verleend om beeldmateriaal voor de schoolgids en website te mogen gebruiken. Gescheiden ouders dienen beiden toestemming te verlenen. Ons protocol mediawijsheid, met daarin aandacht voor deze wetgeving, is bij de directie in te zien. Voor de meest actuele stand van zaken rondom AVG kunt u kijken op www.stroomm.nl.