Passend onderwijs

De wet passend onderwijs heeft als doel dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, een passende onderwijsplek beschikbaar is.

Voor sommige kinderen is de basisondersteuning die de school biedt niet genoeg. Zij hebben meer hulp nodig: bijvoorbeeld om zich goed te concentreren, het gedrag aan te passen of om de rekenles te begrijpen. Het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht en de school om deze kinderen dan extra ondersteuning te geven. Soms zijn meer aanpassingen nodig. De school bespreekt dan met de ouders en het samenwerkingsverband welke ondersteuning of welk (tijdelijk) arrangement het beste is. Daarbij wordt altijd eerst gekeken naar de mogelijkheden voor extra ondersteuning in de groep en op de school.

Het samenwerkingsverband kan ook ondersteuning bieden als een leerkracht of school een vraag heeft die niet met één specifieke leerling te maken heeft.

Wettelijk geldt de zorgplicht: Zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, is het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk om passend onderwijs te bieden. Indien de school zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind dan organiseert zij die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Meierij

In samenwerkingsverband PO de Meierij hebben de scholen voor basisonderwijs (bao), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so) van de gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Meierijstad (Schijndel), Zaltbommel, Maasdriel en enkele scholen in Oisterwijk (Haaren) en Tilburg (Biezenmortel) afspraken gemaakt over hoe zij passend onderwijs vormgeven. Hierbij maken we onderscheid tussen:

  • Basisondersteuning
  • Extra ondersteuning
  • Speciaal onderwijs

Uitgebreide informatie vindt u op de website: SWV PO de Meierij.