Schoolondersteuningsprofiel

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Meierij (SWV PO de Meierij) heeft een ondersteuningsplan gemaakt waarin exact staat beschreven wat de missie is, het beleid en de financiële inrichting. Dit zijn de kaders waarin wordt gewerkt. Iedere school is wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel te maken. In dit profiel staat beschreven hoe de basiskwaliteit en de basisondersteuning vorm wordt gegeven, vindt u de analyse van de mogelijkheden van de school. U ziet welke extra ondersteuning de school kan bieden, hoe de zorgstructuur is en wat de grenzen zijn onze school. Als laatste wordt uitgelegd wat de doelen en ambities zijn voor de komende jaren. Een ouder kan zo snel inzicht krijgen wat wij kunnen bieden voor het kind.

We willen benadrukken dat we altijd per leerling bekijken of wij de goede ondersteuning kunnen bieden. De omstandigheden kunnen variëren.

Contactgegevens
SWV PO de Meierij – Ondersteuningseenheid Zuid
Ondersteuningsmanager Pieter-Jan van Hoof
Floriant Kooikersweg 301
5223 KE ‘s-Hertogenbosch
(073) 684 08 38
www.demeierij-po.nl

Secretariaat SWV PO de Meierij: secetariaat@demeierij-po.nl

Hier vindt u het Schoolondersteuningsprofiel van De Kleine Beer:
Schoolondersteuningsprofiel