Zorg

Op De Kleine Beer is er een intern begeleider (IB) die de ondersteuning aanstuurt. Zij is de spin in het web die overleg heeft met leerkrachten, de resultaten volgt, beslissingen neemt over zorg, onderzoek aanstuurt, contacten heeft met ouders als er zorg is en lijnen heeft naar externe instanties. De intern begeleider is een specialist binnen de school. De intern begeleider maakt deel uit van het netwerkoverleg van de ondersteuningseenheid De Meierij.

Groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen
Ieder schooljaar heeft de leerkracht van een groep een aantal gesprekken met de intern begeleider. Hierbij wordt de groep kinderen besproken. Er wordt gekeken naar de vorderingen van de kinderen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Aan de hand van de resultaten wordt een groepsplan opgesteld. Naast deze groepsbesprekingen zijn er ook leerlingbesprekingen. Er wordt dan ingezoomd op leerlingen die specifieke aandacht nodig hebben. Als dit het geval is, worden ouders hiervan op de hoogte gesteld.

Indien er acties worden ondernomen, worden ouders voor een gesprek uitgenodigd door de leerkracht. Het is mogelijk dat de intern begeleider hierbij aanwezig is.

GGD Jeugdgezondheidszorg op de basisschool
De GGD Hart voor Brabant volgt alle kinderen in onze regio vanaf hun geboorte tot hun achttiende jaar. Zij beantwoorden vragen van ouders en verzorgers over gezondheid, opvoeding en opgroeien. Ze helpen je als iets anders gaat dan jij verwacht. Ze zijn voor jou en je kind.

Wanneer nodigt de GGD je uit tijdens de basisschoolperiode?

Als jouw kind 5/6 jaar is:

Ze meten de lengte en het gewicht van jouw kind. Ook testen ze op deze leeftijd de oren en de ogen. Meer informatie over de oogtest. Lees hier meer informatie over de gehoortest. Daarnaast worden de gezondheid en de ontwikkeling van jouw kind besproken.

Als jouw kind 9/10 jaar is:

Voor zijn of haar 10e verjaardag nodigen zij jouw kind uit op het consultatiebureau voor de vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio (dtp) en bof, mazelen en rodehond (bmr). Je kind krijgt dus twee vaccinaties, meestal in de bovenarmen. Tijdens de afspraak meten ze opnieuw de lengte en het gewicht van jouw kind. Ze bespreken met jou de groei en de ontwikkeling. Op deze website vind je meer informatie over de vaccinaties.

Samenwerking met school
De GGD Jeugdgezondheidszorg werkt samen met school. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nemen deel aan het Zorg Advies Team op school. Voor de ontwikkeling of gezondheid van kinderen is het goed om met andere organisaties te praten. Als het gesprek over jouw kind gaat, bespreken ze dit altijd eerst met jou.

Meer informatie en contact
GGD Jeugdgezondheidszorg
088-3687100, bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur
GGD Hart voor Brabant (ggdhvb.nl)