Gezonde school

Al sinds 2013 mag De Kleine Beer zich een gezonde school noemen. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Ook hebben we een moestuin. Dit alles vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school is een omgeving waar een gezonde leefstijl op een positieve manier bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen. We hebben de volgende themacertificaten behaald; Roken-en alcohol, Relaties en seksualiteit, Sport en Bewegen, Voeding en Welbevinden. Wanneer kinderen lekker in hun vel zitten kunnen zij beter presteren. Op De Kleine Beer nemen we deel aan het EU Schoolfruitprogramma en vinden we gezonde traktaties belangrijk. Wat doen we naast het EU schoolfruitprogramma om gezond gedrag te stimuleren?

  • Er geldt een rook-en alcoholverbod.
  • We voeren Smaaklessen uit gedurende het schooljaar in onze ateliers, gezamenlijke kerstdiner en nemen sluiten aan de Smaakweek van ’s-Hertogenbosch.
  • Wij zijn zeer actief in Sport en bewegen en bieden naschools aanbod aan in samenwerking met Bint voor alle kinderen uit Berlicum.
  • Wij hebben een beweegcircuit op het schoolplein wat o.a. gebruikt wordt voor buitenlessen.
  • Wij geven buitenlessen.
  • Wij besteden in de kleine pauze aandacht aan buitenspelen zodat kinderen actief bewegen.
  • We hebben een sport -en bewegingscoördinator via BINT.
  • Wij hebben inloopspreekuren op school georganiseerd voor leerkrachten en ouders wanneer wij ons zorgen maken over het welbevinden van onze leerlingen.

Moestuin
We hebben een groen schoolplein. Daar zijn we erg blij mee! Het gehele schoolplein is ingericht met natuurlijke materialen, waar de kinderen gretig gebruik van maken. Achter het schoolgebouw hebben we een groene straat met daarin verschillende moestuinbakken, een plantenkas en een insectenhotel. Tomaten, courgettes, verschillende bloemsoorten en wat al niet meer groeit en bloeit daar in het voorjaar. De kinderen worden betrokken bij dit natuurlijke proces middels les- en doe-activiteiten. In de praktijk kan hier ervaren worden hoe de natuur werkt.