Engels

Communicatie is van groot belang en Engels is een taal die kinderen nu en in de toekomst nodig hebben. We beginnen vanaf groep 1 met Engels. Belangrijkste doelen zijn woordenschat en het durven spreken in het Engels: de spreek- en luistervaardigheid. De grammatica is ondergeschikt en wordt in het voortgezet onderwijs behandeld. Dit kan wel ingezet worden voor de gevorderde kinderen. We vinden vroeg vreemde talenonderwijs belangrijk. Onderzoek laat zien dat de ontwikkeling van het Nederlands zelfs profiteert van het leren van een tweede taal.

Het leren van een andere taal vergroot het bewustzijn over andere talen en culturen. Ook in het kader van internationalisering vinden we dat belangrijk. Door met elkaar te praten over de diverse talen die door leerlingen al gesproken worden en de culturen die daarbij horen, wordt er meer begrip voor de ander gecreëerd.