Breinvriendelijk

De Kleine Beer is een breinvriendelijke school. Bij hersenvriendelijk leren -of breinvriendelijk leren- wordt het educatieve aanbod afgestemd op de manier waarop onze hersens werken.

Leerlinggericht
De aandacht verplaatst zich naar leerlinggericht onderwijs, waarbij de kwaliteit van het leren niet alleen door de leerstof wordt bepaald, maar ook door de informatieverwerking van het kind. We kijken naar de ontwikkeling van het kind en naar de wijze waarop het kind informatie verwerkt.

Vormen van breinvriendelijk leren die wij op De Kleine Beer toepassen:

  • Coöperatief leren: een methode gebaseerd op samenwerking.
  • Meervoudige Intelligentie (MI): waarbij het educatieve aanbod inspeelt op acht verschillende intelligenties (talenten).
  • Mindmappen: een manier om informatie te visualiseren waarbij linker- en rechterhersenhelft beter benut worden.
  • Systeemdenken: waarbij de nadruk ligt op samenhang tussen losse elementen.
  • VierKeerWijzer: een curriculum waarin verschillende manieren van hersenvriendelijk leren aan bod komen.
  • Braingym: waarbij beweging zorgt voor effectiever gebruik van de hersens.