Starten op De Kleine Beer

De eerste schooldag is niet alleen erg spannend en onbekend voor uw kind, maar wellicht ook wel voor u. Wij willen u graag wat bekender maken met de routines van de groep. Zo weet u al een beetje waar u en uw kind aan toe zijn.

Voor ouders van leerlingen die hun 4-jarig kind voor het eerst naar De Kleine Beer brengen ligt er een brochure klaar: Informatiegids groep 1-2. Hiermee proberen wij alvast eventuele vragen te beantwoorden en u en uw kind zoveel mogelijk voor te bereiden op deze nieuwe fase in zijn of haar leven. Zijn er na het lezen nog vragen, dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht.

Wennen
Om te wennen mag uw kind voor zijn/haar vierder verjaardag drie keer komen oefenen. Uw kind krijgt een kaartje thuisgestuurd met daarin een uitnodiging en de data van de ochtenden. Kijk hier voor de schooltijden.

Het brengen van uw kind
Om 8.15 uur gaan de schooldeuren open en mag u met uw kind mee de klas in. De jas en de tas wordt aan de kapstok gehangen. Het fruit en drinken mag in de speciale bak in de klas worden gezet. U heeft vervolgens de mogelijkheid om uw kind even een boekje voor te lezen in de kring. Om half 9 vertrekken alle ouders en beginnen de lessen.

Pauze
We zijn een gezonde school. De kinderen eten elke dag (m.u.v. de woensdag) rond 10.00 uur wat fruit of groente. U bepaalt zelf wat voor groente of fruit u meegeeft. Elke woensdag mag u zelf weten wat u meegeeft. We adviseren een zo gezond mogelijk tussendoortje, zoals ontbijtkoek, rijstwafel of biscuitje. Tijdens het tussendoortje mogen de kinderen natuurlijk ook iets drinken. We adviseren om water mee te geven. Alle nieuwe kinderen krijgen een dopper van school.

Overdracht
Om de doorgaande lijn van de ontwikkeling van een kind te continueren, vragen we inzage in het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Hierover zijn met alle betrokken instanties duidelijke afspraken gemaakt. Uiteraard gebeurt dit alleen met toestemming van u als ouder.

Dossier
Van ieder kind houden we gedurende de hele basisschoolperiode een dossier bij, met gegevens over het gezin, de vorderingen, observaties, handelingsplannen, toets- en rapportbeoordelingen, eventuele speciale onderzoeken en verslagen van leerling- en groepsbesprekingen en gesprekken met de ouders.