Sociaal vriendelijk

De Kleine Beer is een school waar het welbevinden van kinderen een basis om tot leren te komen. Wij zorgen voor het welbevinden van de kinderen op de volgende manieren:

  • Wij zorgen voor veiligheid. In een veilige situatie is er ruimte om te denken.
  • Wij zorgen voor een goede sociale omgang met elkaar. Wanneer kinderen met elkaar communiceren en aan elkaar uitleggen, zijn er meer gebieden van de hersens actief en wordt het geleerde beter verwerkt en vastgehouden.
  • Wij gebruiken emoties. Wanneer leerlingen echt iets hebben met het onderwerp in de vorm van humor, schok, angst, vrolijkheid beklijft de stof langer.
  • Wij zorgen voor beweging, wanneer leerlingen voldoende bewegen stimuleert dit de hersens
  • Wij waarborgen de veiligheid van kinderen door bij incidenten de verschillende stappen van ons Anti-pestprotocol te doorlopen. Hierin staan tevens ook de afspraken en gedragsregels die wij als school hanteren.