Veilige school

Op De Kleine Beer vinden wij het belangrijk zorg te dragen voor een veilig leef- en leerklimaat.

Veiligheid is een basisvoorwaarde om te leren. Pas dan zijn kinderen in staat zich sociaal en emotioneel goed te ontwikkelen.

Wij denken bij veiligheid in de school niet alleen aan onze leerlingen, maar zijn van mening dat alle bij de schoolorganisatie betrokkenen, zich veilig moeten voelen. Dit geldt dus ook voor het team, onderwijsondersteunend personeel en de ouders. Hoe wij precies vormgeven aan sociale veiligheid staat beschreven in ons sociaal veiligheidsplan. Deze kunt u inzien bij de directie.

Veiligheid is een basisvoorwaarde om te leren. Pas dan zijn kinderen in staat zich sociaal en emotioneel goed te ontwikkelen. Op De Kleine Beer werken we met een methodiek die kinderen sociaal gedrag aanleert. We vinden het belangrijk dat alle kinderen vaardigheden ontwikkelen in de omgang met anderen.

Wanneer er toch sprake is van onveilig gedrag voor andere kinderen, treedt ons Anti-Pest protocol in werking. Dit protocol wordt als richtlijn gebruikt om, in samenwerking met alle betrokkenen, de situatie ze snel als mogelijk weer fijn en veilig voor iedereen te maken.

Download hier het Anti-pestprotocol >>