Aanmelden

  Personalia leerling     Tweede nationaliteit:
  Land van herkomst:
  Datum in Nederland:

  Medische gegevens  Noodnummers
  Gegevens vorig onderwijs
  Broers en Zussen (niet verplicht)
  Verklaring school
  De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind.

  Personalia verzorger 1

  Aanhef:
  MevrouwHeer  Wettelijke verzorger:
  JaNee  Telefoon mobiel:

  Telefoon mobiel geheim?:
  JaNee

  Telefoon thuis:

  Telefoon thuis geheim?:
  JaNee


  Ouderlijk gezag:
  JaNee

  Personalia verzorger 2

  Aanhef:
  MevrouwHeer  Wettelijke verzorger:
  JaNee  Telefoon mobiel:

  Telefoon mobiel geheim?:
  JaNee

  Telefoon thuis:

  Telefoon thuis geheim?:
  JaNee


  Ouderlijk gezag:
  JaNee  Adres verzorger 1  Adres verzorger 2  Toestemming voor gebruik foto’s en video’s van kind

  In de schoolgids, nieuwsbrief, schoolbrochure en schoolkalender (digitaal en wordt op website geplaatst);
  Op de website van de school
  Op Social media-accounts van de school
  Binnen de school en op het digibord
  Video-opname ten behoeve van onderwijskundige doeleinden (scholing en coaching docenten, studenten en leerlingen).
  Na beoordeling worden deze opnames vernietigd.
  Verspreiding van papieren & digitale adreslijst aan de gehele groep
  Parro (schoolapp)

  *U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.

  Opmerkingen:

  Ondergetekende(n) verklaart/verklaren:
  • dat hun kind wordt ingeschreven op obs De Kleine Beer;
  • geen bezwaar te hebben dat de school contact opneemt met de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf/vorige school;
  • dat hij/zij akkoord gaat met de afspraken zoals vermeld in de schoolgids;
  • dat zij informatie ontvangen hebben over de vrijwillige ouderbijdrage van de ouderraad c.q. oudervereniging;
  • zich te conformeren aan het schoolbeleid;
  • het formulier naar waarheid en volledig ingevuld te hebben.

  Ondertekenen

  Ondertekening verzorger 1
  Ondertekening verzorger 2