’t Kasteeltje

’t Kasteeltje

Educatief Cluster
Basisschool De Kleine Beer vormt sinds 2015 samen met haar kernpartners een Educatief Cluster. Als ouder vind je op één plaats alle faciliteiten.
De Kleine Beer en Kindercentrum ’t Kasteeltje werken samen in dit cluster en bieden een totaalpakket aan voor kinderen vanaf 0 jaar tot het einde van de basisschool.

Doorlopende ontwikkeling
Er vindt overleg en uitwisseling plaats tussen het kindercentrum en de school. De samenwerking is in onze visie dan ook meer dan werken vanuit één locatie.
Er is een doorlopende ontwikkeling waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars deskundigheid. Daarnaast werken de kinderen aan gezamenlijke projecten waarbij het hele cluster met hetzelfde project bezig is. Denk hierbij aan thema’s als de Kinderboekenweek, Sinterklaas, einde schooljaar en cultuur.

Volop ruimte
Op De Kleine Beer zijn in de school 2 lokalen ingericht voor het educatief cluster en wordt gebruik gemaakt van de speelzaal en algemene ruimte. In een lokaal zijn de specifieke kinderopvang en peuterspeelzaal activiteiten, het andere lokaal is ingericht voor de buitenschoolse opvang.
De school blijft de speelzaal en algemene ruimte gebruiken voor het school programma en dat kan goed gecombineerd worden met het peuterspeelzaalwerk en de kinderdagopvang. 

Tarieven en Kinderopvangtoeslag

  • Veel werkende ouders (tweeverdieners en alleenstaanden) hebben recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst voor kinderopvang en voor het peuterarrangement.
  • Hebt u een partner en werkt één van u beiden niet? Dan bent u alleen- verdiener en hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag. U betaalt dan een ouderbijdrage voor het peuterarrangement.
  • Behoren uw kinderen tot de doelgroepkinderen die op indicatie in aanmerking komen voor een VVE-traject, dan kan de gemeente de kosten voor het peuterarrangement (geheel of gedeeltelijk) voor haar rekening nemen.

Omdat er verschillende situaties en tarieven, is volledige informatie hier moeilijk. In een gesprek informeren wij je graag over de kosten in een persoonlijke situatie.

Meer informatie
Kindercentrum ’t Kasteeltje (073) 684 11 60 www.t-kasteeltje.nl info@t-kasteeltje.nl