Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen

Vakanties, vrije dagen en studiedagen
Regelmatig zijn er in het schooljaar vakanties en vrije dagen. Binnen de regio worden de vakanties zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Hierbij wordt ook gekeken naar de vakanties in het voortgezet onderwijs. Wij behoren tot regio Zuid.
Het ministerie van Onderwijs geeft een advies voor de vakantieplanning. De provincie Noord-Brabant overlegt hierover met alle type onderwijs en geeft een provinciaal advies. Dit provinciaal advies nemen wij als school over. Studiedagen worden door het team gebruikt voor studie, lezingen en besprekingen.
Hieronder staat de jaarplanning. Deze is ook opgenomen in de jaarkalender en staat op de website. We raden je aan, voordat je een vakantie bespreekt, zorgvuldig te kijken of de kinderen daadwerkelijk vrij zijn.

Vakanties
Herfstvakantie
13 oktober 2017 (vanaf 12:00 uur) t/m 22 oktober 2017

Kerstvakantie
22 december 2017 (vanaf 12:00 uur) t/m 7 januari 2018

Carnavalsvakantie
9 februari 2018 (vanaf 12:00 uur) t/m 18 februari 2018

Goede vrijdag
30 april 2018 vanaf 12:00 uur

Pasen
2 april 2018

Meivakantie
20 april 2018 (vanaf 12:00 uur) t/m 6 mei 2018

Hemelvaart
10 mei en 11 mei 2018

Pinksteren
21 mei 2018

Zomervakantie
6 juli 2018 (vanaf 12:00 uur) t/m 21 augustus 2018

Studiedagen
26 september 2017, 9 november 2017, 6 december 2017, 25 januari 2018, 19 februari 2018, 3 april 2018

Studieweek: 4 juni t/m 8 juni