Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen

Vakanties, vrije dagen en studiedagen
Regelmatig zijn er in het schooljaar vakanties en vrije dagen. Binnen de regio worden de vakanties zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Hierbij wordt ook gekeken naar de vakanties in het voortgezet onderwijs. Wij behoren tot regio Zuid.

Het ministerie van Onderwijs geeft een advies voor de vakantieplanning. De provincie Noord-Brabant overlegt hierover met alle type onderwijs en geeft een provinciaal advies. Dit provinciaal advies nemen wij als school over. Studiedagen worden door het team gebruikt voor studie, lezingen en besprekingen.

Hieronder staat de jaarplanning. Deze is ook opgenomen in de schoolkalender. We raden je aan, voordat je een vakantie bespreekt, zorgvuldig te kijken of de kinderen daadwerkelijk vrij zijn.

Vakanties
Herfstvakantie: 24 oktober – 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 – 6 januari 2023
Carnavalsvakantie: 20 februari – 24 februari 2023
Tweede Paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april – 5 mei 2023
Bevrijdingsdag: 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 mei 2023
Vrije dag op: 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie: 17 juli – 25 augustus 2023

Studiedagen
31 oktober 2022
6 december 2022
27 februari 2023
17 mei 2023
19 juni t/m 23 juni 2023