Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen

Vakanties, vrije dagen en studiedagen
Regelmatig zijn er in het schooljaar vakanties en vrije dagen. Binnen de regio worden de vakanties zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Hierbij wordt ook gekeken naar de vakanties in het voortgezet onderwijs. Wij behoren tot regio Zuid.
Het ministerie van Onderwijs geeft een advies voor de vakantieplanning. De provincie Noord-Brabant overlegt hierover met alle type onderwijs en geeft een provinciaal advies. Dit provinciaal advies nemen wij als school over. Studiedagen worden door het team gebruikt voor studie, lezingen en besprekingen.
Hieronder staat de jaarplanning. Deze is ook opgenomen in de jaarkalender en staat op de website. We raden je aan, voordat je een vakantie bespreekt, zorgvuldig te kijken of de kinderen daadwerkelijk vrij zijn.

Vakanties-
Herfstvakantie
vrijdag 16 oktober 2020 (vanaf 12:00 uur) t/m vrijdag 23 oktober 2020

Kerstvakantie
vrijdag 18 december 2020 (vanaf 12:00 uur) t/m vrijdag 1 januari 2021

Carnavalsvakantie
vrijdag 12 februari 2021 (vanaf 12:00 uur) t/m vrijdag 19 februari 2021

Tweede paasdag
maandag 8 april 2021

Koningsdag

dinsdag 27 april 2021

Meivakantie
vrijdag 30 april 2021 (vanaf 12:00 uur) t/m vrijdag 14 mei 2021

Pinksteren
maandag 24 mei 2021

Zomervakantie
vrijdag 23 juli 2021 (vanaf 12:00 uur) t/m 3 september 2021

Studiedagen
26 oktober 2020
22 februari 2021
24 juni 2021

Studieweek
maandag 28 juni tot en met vrijdag 2 juli