Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen

Vakanties, vrije dagen en studiedagen
Regelmatig zijn er in het schooljaar vakanties en vrije dagen. Binnen de regio worden de vakanties zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Hierbij wordt ook gekeken naar de vakanties in het voortgezet onderwijs. Wij behoren tot regio Zuid.
Het ministerie van Onderwijs geeft een advies voor de vakantieplanning. De provincie Noord-Brabant overlegt hierover met alle type onderwijs en geeft een provinciaal advies. Dit provinciaal advies nemen wij als school over. Studiedagen worden door het team gebruikt voor studie, lezingen en besprekingen.
Hieronder staat de jaarplanning. Deze is ook opgenomen in de jaarkalender en staat op de website. We raden je aan, voordat je een vakantie bespreekt, zorgvuldig te kijken of de kinderen daadwerkelijk vrij zijn.

Vakantierooster De Kleine Beer 2019-2020

Vakanties
Herfstvakantie
vrijdag 11 oktober 2019 (vanaf 12:00 uur) t/m vrijdag 18 oktober 2019

Kerstvakantie
vrijdag 20 december 2019 (vanaf 12:00 uur) t/m vrijdag 3 januari 2020

Carnavalsvakantie
vrijdag 21 februari 2020 (vanaf 12:00 uur) t/m vrijdag 28 februari 2020

Tweede paasdag
maandag 13 april 2020

Meivakantie
vrijdag 17 april 2020 (vanaf 12:00 uur) t/m vrijdag vrijdag 1 mei 2020

Bevrijdingsdag
dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaart
donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020

Pinksteren
maandag 1 juni 2020

Zomervakantie
vrijdag 10 juli 2020 (vanaf 12:00 uur) t/m vrijdag 21 augustus 2020

Studiedagen
17 september 2019
6 december 2019
2 maart 2020
4 mei 2020

Blauwe week
maandag 15 juni 2020 t/m vrijdag 20 juni 2020