MR

MR

Wat is een MR
De Medezeggenschapsraad (afgekort MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan bij zowel het basis als het voortgezet onderwijs. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die inspraak of medezeggenschap hebben op de beslissingen van directie of bestuur van de school. In de wet is precies vastgelegd bij welke onderwerpen de MR inspraakrecht heeft. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen adviesrechten en instemmingrechten. De grootte van een MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. De MR van OBS De Kleine Beer bestaat uit 4 leden. 2 ouders (oudergeleding) en 2 leerkrachten (teamgeleding). De Directie neemt ook deel aan de zittingen om vragen te beantwoorden over het reilen en zeilen binnen de school of om advies te geven.

MR komt 6 keer per jaar bij elkaar. Alle vergaderingen zijn openbaar, dus schuif gerust een keertje aan.

Een kort verslag van iedere vergadering kunt u inzien bij de directie. Spreek ons ook gerust eens aan.

De MR 2020-2021 bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding:
Voorzitter: Karlijn Wilms
MR lid: Sheryl Veltien

Leerkrachten:
Heleen Nicolai
Marjon van Pinxteren