OR

OR

Wie is de ouderraad?
De ouderraad dat bent u. En het dagelijks bestuur is de vertegenwoordiging en coördinator van de inbreng van de ouders naar de school. Laten we ons even voorstellen:

Mariken van den Broek (Voorzitter), Cindy van der Hoeven (Penningmeester), Judy de Graaff (Secretaris)

Wat doet de ouderraad?
De Ouderraad is er voor ons als ouders. Wij, als ouderraad zijn alvast zo vrij geweest om het gezamenlijke doel namens alle ouders samen te vatten.

Het doel van de ouderraad is om met alle ouders van de kinderen van De Kleine Beer zorg te dragen voor kwalitatief goede, veilige en stimulerende schooltijd waarin onze kinderen zichzelf volledig kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste individuen.

We doen dit door:

  • Het bevorderen van contacten tussen ouders en school en tussen ouders onderling, bijvoorbeeld door het samen organiseren van festiviteiten, de cultuurweek, het schoolreisje en andere activiteiten.
  • Klankbord te zijn voor de directie met betrekking tot het schoolbeleid en de kwaliteit van het onderwijs
  • Geven van advies en bieden van ondersteuning bij het zorgdragen voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze kinderen op school.

We hopen dat u zich hier in kunt vinden.

Wat betekent lid zijn van de ouderraad?
Dit betekent dat u actief deel kunt nemen als lid van een werkgroep voor een bepaalde periode. Zo kunt u bijvoorbeeld deelnemen aan de werkgroep Sinterklaas of carnaval. In de werkgroep zitten altijd een ouder en iemand van school zodat er goed samen afgestemd wordt wat het beste is voor de kinderen. Voorheen waren deze er al, alleen nu worden ze formeler georganiseerd via de ouderraad zodat er ook overzicht is en een duidelijke communicatie.

U kunt zich ook verkiesbaar stellen als lid van het bestuur, dan helpt u o.a. mee aan het coördineren van de werkgroepen, initiatieven opstarten vanuit de ouders, bepalen hoe we het budget van de ouderbijdrage besteden en meedenken over de toekomst.

Daarnaast is er 1 keer per jaar een ledenvergadering waar u bij aanwezig kunt zijn. Ook kunt u natuurlijk uw input geven aan het bestuur voor zaken die u vind dat op de agenda moeten komen.

Een ouderraad betekent dus ook dat we zelf het geld van de ouderbijdrage beheren en dus ook zelf verantwoordelijk zijn voor de besteding en hiervan. Uit de ouderbijdrage worden activiteiten bekostigd als de Sinterklaasviering, Kerst en andere activiteiten die we voor onze kinderen graag willen zien en waar de school niet per definitie verantwoordelijk voor is.

Vragen?
Om makkelijk bereikbaar te zijn voor alle ouders kunt u voor vragen, opmerkingen of ideeen altijd een van ons op het schoolplein aanspreken, iets inbrengen op een vergadering of contact opnemen via de mail or@dekleinebeer.nl. We hebben ook een postvak in de lerarenkamer. We zullen u regelmatig op de hoogte houden van de activiteiten waar we als ouders een bijdrage aan leveren in samenwerking met de school

Klik op de link hieronder voor het handboek van de OR!

handboek OR OBS De Kleine Beer