buitenschoolse opvang

buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar) heeft de voorschoolse opvang (07.30 uur – 08.30 uur) bij de kinderdagopvang. Om 08.30 uur gaan zij naar hun eigen groepen op school.
Om 12.00 uur gaan de basisschoolkinderen naar de tussenschoolse opvang tot 13.00 uur.
De buitenschoolse opvang is aansluitend aan de schooltijd van die dag tot 18.00 uur in de BSO-ruimte. In de vakanties en op schoolvrije dagen is de opvang gewoon van 07.30 uur tot 18.00 uur open.